Katasterska legalizacija u Srbiji

Katasterske službe u Srbiji do sada su upisale svojinu na 10.000 bespravno izgrađenih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole. Čak 75% predmeta od ukupnog broja obrađenih zahteva je sa nepotpunom dokumentacijom. Zakon se primenjuje na objekte izgrađene bez građevinske dozvole do 11. septembra 2009 godine, kao i na objekte koji su do istog datuma izgrađeni na osnovu građevinske dozvole a za čije korišćenje nije izdata upotrebna dozvola.

Zakonom su obuhvaćeni:

  • porodični stambeni objekti do 300 m2
  • stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200 m2
  • poslovni prostor u stambenim i poslovno-stambenim zgradama do 100 m2
  • garaže do 30 m2
  • vikendice do 200 m2
  • objekti za obavljanje zanatske delatnosti do 100 m2
  • pomoćni i ekonomski objekti

Ukoliko vlasnik bespravno izgrađenog objekta nije upisan kao vlasnik ili nosilac prava korišćenja na zemljištu na kome je objekat izgrađen, a ispunjava sve ostale uslove za upis prava svojine nad objektom, upisaće se pravo svojine samo na objektu. Upis prava svojine na zemljištu na kom je objekat izgrađen vrši se po zahtevu vlasnika objekta, uz dostavljenje dokaza da je stekao pravo svojine na tom zemljištu. Kao dokaz se dostavlja ugovor o kupovini ili razmeni nepokretnosti, ugovor o poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna sudska presuda u korist vlasnika objekta kojom se utvrđuje pravo svojine na zemljištu, kao i svaka druga isprava podobna za upis prava svojine u skladu sa Zakonom. Do upisa prava svojine na zemljištu na kome je izgrađen objekat, vlasnik objekta može koristiti samo zemljište potrebno za pristup objektu. Dokaz o sticanju prava svojine na zemljištu dostavlja se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Zakona. Ako ne stekne pravo svojine na zemljištu u propisanom roku i na propisan način, vlasnik objekta podnosi zahtev za pokretanje postupka za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu. Uz zahtev treba priložiti geodetski snimak, dokaz o vlasništvu nad objektom kao i dokaz da je objekat stvarno izgrađen do 11. septembra 2009 godine.

Back