. . .

@17:40:09

Member Rules

HitBerza :: Pravila ponašanja članova

Pre nego što prihvatite članstvo pročitajte pažljivo ovaj tekst! Pravila ponašanja postoje da bi se, pre svega, sprečila zloupotreba u svakom obliku.

Zbog toga ćemo insistirati na poštovanju ovih pravila.

U nastavku ćemo za svaki oblik objave ponude ili potražnje koristiti izraz OGLAS.

Svako nepoštovanje ovih pravila će biti kažnjeno - brisanjem člana, kao i svih njegovih OGLASA-a, a u težim slučajevima i mogućim sudskim gonjenjem. Napominjeno da se pored automatizacije sajta vrši i redovna provera pravilnosti na sajtu.

Vlasnici sajta zadržavaju pravo da Vaš OGLAS bude obrisan u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga, o čemu ćete biti obavešteni na e-mail adresu preko koje ste registrovani.
Vlasnici sajta ne odgovaraju za istinitost u OGLAS-ima i ne proveravaju verodostojnost samog teksta.
Stoga vas molimo, ukoliko primetite neku prevaru, da nas obavestite kako bi taj OGLAS izbrisali.

Pri svakom unosu OGLAS-a beleže se svi potrebni podaci. Zadržavamo pravo da upotrebimo sve, nama dostupne informacije, radi rešavanja eventualnih problema.

STROGO JE ZABRANJENO OBJAVLJIVANJE PRIVATNIH PODATAKA:
TELEFONSKIH BROJEVA, ADRESA I E-MAIL ADRESA,
BEZ ODOBRENJA LICA NA KOJE SE ODNOSE TE INFORMACIJE!

Molimo vas da ovo shvatate kao uobičajenu proceduru i time sprečite stvaranje problema drugim ljudima.

U tekstu OGLASA-a se ne smeju koristiti psovke ili bilo kakvo pogrdno izražavanje.

Svaki OGLAS se mora pravilno kategorisati (precizno izabrati kategoriju kojoj oglas pripada).

Jedan OGLAS ne sme da se prijavljuje u više kategorija, jer će kao takav biti uklonjen od strane administratora, što može da utiče na uspeh oglašavanja.

Nije dozvoljeno oglašavanje iste nekretnine multipliciranjem oglasa. Ovakvi slučajevi se automatski detektuju i rezultuju uklanjanjem oglasa.

Nadamo se da ćete prihvatiti pravilima i time omogućiti da Vam HitBerza bude od koristi.

HitBerza zadržava pravo da ova pravila menja i unapređuje u skladu sa razvojem načina zloupotrebe od strane korisnika.

Za sva pitanja i kontakt kliknite OVDE.

Unapred zahvalno osoblje HitBerza